کد خبر :   1009  | تاریخ خبر : 1399/06/13  | ساعت : 09:04

قرارگرفتن موسسه رازی در لیست پایگاه های همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


رئیس موسسه رازی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بر این اساس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در لیست پایگاه های همکار این معاونت قرار گرفت.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی از انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی مشترک میان موسسه رازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و اظهار کرد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد فرصتی جهت جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور و ارتباط موثر میان متخصصان و کارآفرینان بین المللی به منظور خلق فرصت های مناسب همکاری است که طی آن دانش و تجربه و ایده های فناورانه بتواند فرصت بهره مندی دوجانبه ای را فراهم نماید.

رئیس موسسه رازی بیان کرد: بر این اساس از نخبگان ایرانی خارج از کشور، فعالان شرکت های معتبر دانش بنیان، اساتید دانشگاه ها، محققین و کارآفرینان ایرانی جهت ثبت نام در سامانه "همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی" و همکاری در زمینه های تحقیقاتی و تولیدی با موسسه رازی دعوت به عمل می آید.

وی https://connect.isti.ir را به عنوان آدرس سامانه جهت ثبت نام علاقمندان اعلام کرد.

مطالب مرتبط
جدیدترین اخبار
خطا يك خطا رخ داد.
Error Loading the Article List:System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\inetpub\wwwroot\raziinstitute.com\DesktopModules\PackFlashPublish\ArticleList\Templates\ImageTitleDescriptionDetail_Small.ascx' because it is being used by another process. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access) at PackFlash.DNN.Modules.Publishing.Common.GetTemplateProperties(String strTemplatesPath, Boolean& hastags, Boolean& hascategories, Boolean& hasissues, Boolean& hasrelatedarticles, Boolean& hasauthors, Boolean& hascontributors) at PackFlash.DNN.Modules.Publishing.ArticleList.Page_Load(Object sender, EventArgs e)