کد مقاله :   1148  | تاریخ مقاله : 1400/02/01  | ساعت : 17:30

گزارش تصویری آغاز آزمایش انسانی دوز استنشاقی واکسن "رازی کووپارس"


تست انسانی دوز استنشاقی واکسن "رازی کووپارس" با حضور دو داوطلب از 133 داوطلب فاز اول، در سایت کارآزمایی بالینی این واکسن واقع در بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران آغاز شد.