کد مقاله :   1130  | تاریخ مقاله : 1400/01/04  | ساعت : 11:14

استقبال داوطلبان مشارکت در مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوو پارس


کارآزمایی بالینی واکسن رازی کوو پارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که از روز دهم اسفندماه با تزریق به نخستین گروه داوطلب آغاز شده است، در تعطیلات نوروز نیز با استقبال داوطلبان همراه بود. 

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، به رغم آغاز تعطیلات نوروزی، گروهی دیگر از داوطلبان تزریق واکسن «رازی کوو پارس» با حضور در سایت کارآزمایی بالینی این واکسن واقع در بیمارستان رسول اکرم (ص) در فرایند کارآزمایی بالینی واکسن کرونای موسسه رازی مشارکت کردند. 

دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی معاون تحقیقات و فناوری موسسه رازی در این باره گفت: با ادامه روند مطالعه کارآزمایی بالینی «رازی کوو پارس»، روز گذشته بیش از ۲۰ داوطلب دیگر به سایت مراجعه کردند که ۴ نفر تزریق نوبت دوم، ۱۰ داوطلب واکسن نوبت اول داشتند و  ۱۰ نفر آنها با هدف غربالگری مراجعه کردند.

وی یادآور شد: در نتایج اولیه ارزیابی واکسن هم تا کنون عارضه ای در دریافت کنندگان واکسن دیده نشده و همانگونه که انتظار می رفت، این پلت فرم جزو بی ضررترین واکسن ها محسوب می شود.

دکتر فلاح‌مهرآبادی افزود: آزمایش های انسانی رازی کوو پارس، حدود یک ماه پیش، دهم اسفندماه با تزریق واکسن به دو داوطلب پیش قراول آغاز شد. تا کنون بیش از چهار هزار نفر برای شرکت در کارآزمایی در سایتcovid.rvsri.ac.ir ثبت نام و ۸۰ نفر واکسن دریافت کرده اند.

واکسن رازی کوو پارس، تزریقی-استشاقی بوده و شامل ۲ دوز عضلانی در روزهای ۰ و ۲۱ و یک دوز هم استنشاقی در روز ۵۳  است.

هموطنان عزیز برای شرکت در کارآزمایی بالینی می توانند با مراجعه به سایت covid.rvsri.ac.ir ثبت نام کنند که پس از بررسی اولیه با آنها تماس گرفته خواهد شد.